Historie společnosti

Společnost byla založena dne 15.3.1991 jako Stavební společnost PRAHA. Od 16.12.1991 byla zaregistrována pod novým obchodním názvem K.A.P.A., spol. s r.o..Společnost navazuje na tradici speciálního Závodu IPS 01 a později Pragis Praha.Během uplynulých let prošla několika vývojovými fázemi, kdy spoluprací s jinými stavebními firmami dostala podobu jednoho celku.

Na základě mnohaleté zkušenosti našich techniků jsme vytvořili síť subdodavatelů a partnerů, se kterými jsme uzavřeli rámcové smlouvy na dlouhodobou spolupráci. V současné době pracuje v naší společnosti cca 14 zaměstnanců a 3 technici. Naši pracovníci mají mnohaleté zkušenosti s výstavbou, rekonstrukcemi i speciálními pracemi v oboru stavebnictví, včetně destrukčních a trhacích prací a v oblasti inženýrské činnosti a projektově manažerských činností.