Filosofie společnosti

Nabízet vysoce odborné služby klientům, počínaje projednáváním investičního záměru, zajištěním projektové dokumentace, až po vlastní realizaci stavby a předáním objektu do užívání.V maximální míře převzít starosti s plánovanou výstavbou z klienta na firmu, zároveň však plně respektovat jeho představy a požadavky.

Společnost K.A.P.A. patří mezi středně velké firmy a v konkurenci ostatních společností dosahuje prostřednictvím výrobního plánování a sledováním nákladových plánů snižování výrobních nákladů, což má příznivý dopad na celkovou úroveň nabízených cen stavebních prací.